تبلیغات
#شقا_طوری - مطالب مهر 1391

#شقا_طوری

خزعبل نوشت هاى بى سر و ته ، با چاشنى جنون

امتحان شیمى رو گند نزدم

همین كه بزرگترین دشمنمو ناكار كردم باعث شد میزان امید به زندگیم 46578693576209357602937623905876209% افزایش پیدا كنه

+شادم
بیخودى همینجورى الكى!

+[روانپریش]


[ یکشنبه 23 مهر 1391 ] [ 23:06 ] [ شقا ] نظرات

در یك اقدام شجاعانه و خداپسندانه، جمیــــــــعاً تِر زدیم

به كورى چشم استكبار جهانى

این است وحدت ملى

حال كنید با وحدت ملى

تو حلقتون وحدت ملى


پ.ن1: خدایى كى به عقلش میرسه یكى از حالات خاص برآیند بردارها رو بشینه از اول اثبات كنه؟! خودش اثبات شده هَس كه لامصـــــــب
بعله! من
اینم از عقل من


پ.ن2: نصف سؤالا رو نصفه نیمه جواب دادم، بقیه هم كه نفهمیدم چى نوشتم اصنموتوشكرم از خودم و تمامى اعضا و جوارحم!

پ.ن3:


[ سه شنبه 18 مهر 1391 ] [ 14:49 ] [ شقا ] نظرات

اگه من تو زندگیم تو یه چیز استعداد نداشته باشم، اون یه چیز چیزى نیس جز ورزش

تو ورزشاى گروهى كه اصلاً امیدى بهم نیس! افتضاح به معناى واقعىبه خاطر همین تو مدرسه، رفتم بدمینتوناونجا باز وضعم بهتره!


تا پارسال كه معلممون كلاً باهامون كارى نداشت، سیزده به درى بازى میكردیمولى امسال، میخواد همه چى رو اصولى یادمون بده این معلمه!
ما هم جمیعاً‌ هیچى بارمون نیس

فعلاً مشغول تمرین سرویسیم، منم تا امروز نتونسته بودم
مثل آدم یه سرویس بزنمهمش راكتم یه طرفه، توپ یه طرف دیگه!معمولاً خیلى كم پیش میاد كه راكت به توپ برخورد كنهصحنه ى خنده دارى میشه سرویس زدن ِ منولى امروز یه اتفاق عجیبى افتاد كه توش موندم!خداوندا...

طبق معمول داشتم تمرین میكردم، رفیقمم روبروم وایساده بود. انقد كه بازیم افتضاحه، داشت به توپ التماس میكرد كه بیادیه بار موقع ضربه زدن ِ من، اسم فرزادو آوردبه توپه گفت: جون فرزاد بیا


تا اینو گفت یهویى قلق سرویس اومد دستمكیبوردم سَقَط بشه اگه دروغ بگماولین ضربه ى سرویسى بود كه مثِ آدم زدمنمیدونم چى شد والامیزان بار ِ معنوى ِ اسم زیباى فرزادو كشفیدیماز اون به بعدش هر وقت بچه ها اسم فرزادو میاوردن، دُرُس بازى میكردماز قدرت خدا در حیرتیم به خدا

پارسالم همینجورى بود! وقتِ بازى، دوستام شعراى‌ فرزادو میخوندن، اون وَخ من مثِ فرفره بازى میكردم! ولى تا قطعش میكردن،‌ برمیگشتم به همون وضع افتضاح قبلى

هیچ قصد و عمدى هم در كار نیستا! خودمم نمیدونم چه جوریه كه اینجورى میشه

چه جوریه؟


[ شنبه 15 مهر 1391 ] [ 22:08 ] [ شقا ] نظرات      قالب ساز آنلاین