تبلیغات
#شقا_طوری - فیلینگ بى حوصله

#شقا_طوری

خزعبل نوشت هاى بى سر و ته ، با چاشنى جنون

تو رو جون مادرت بیخیال ما شو :|
بگذر :|
ولم كن :|
جون مادرت :|

+ پونصد تا از اینا رو قبلاً پاك كردم تازه :|

++ از میهن بلاگ تقاضا داریم امكان تخلیه ى یكجاى لینكدونى/آشغالدونى را برایمان فراهم كند.
مردم از بس دونه دونه كلیك كردم. 
میهن به خدا درستش نكنى ایندفه خودم پا میشم میام تك تك آشغالا رو میذارم دم در خونتون.


[ چهارشنبه 30 مهر 1393 ] [ 01:21 ] [ شقا ] نظرات      قالب ساز آنلاین